zaterdag 10 november 2012

SPX – Elliott Wave WeekendUpdate (week 45)In het LT-scenario is de #SPX onderweg een zwarte Primary B te plaatsen. De interne structuur is een rode Triple ZigZag waarvan alleen de rode Z nog geplaatst moet worden.

Ook de rode Z kent weer een Triple ZigZag als interne structuur waarvan op de 1266 de tweede (blauwe) X is geplaatst.

 
In de daggrafiek is de opwaartse beweging vanaf de blauwe X (1266) een tandje trager gelabeld.

Van een Double ZigZag is de groene Minute [W] geplaatst op 1474.5. Momenteel is de neerwaartse groene Minute [X] in aanbouw.