zaterdag 10 november 2012

AEX – Elliott Wave WeekendUpdate (week 45)In het LT-scenario voor de #AEX wordt uitgegaan van een nog opwaarts te plaatsen rode Intermediate (X). Pas wanneer de AEX een impulsieve daling laat zien en daarmee onder de ± 303 duikt, kan deze (X) in een alternatief scenario als geplaatst beschouwd worden. Zolang dat niet het geval is wordt voor de LT uitgegaan van een opwaarts vervolg.

Hieronder de twee voor de middenlange termijn – al weer weken lang synchroon lopende - scenario’s.


In het scenario hierboven heeft de AEX op de top op 340.2 een groene Minute [W] geplaatst en mag de neerwaartse groen [x] zonder problemen voor het scenario terug naar de 303. Wanneer dit in rap tempo gebeurt, duidt dit echter op een impuls dus mocht dit koersniveau bezocht worden dan graag in een correctief patroon.

 
In de ‘bullvariant’ is de beweging vanaf de blauwe X (281) sneller gelabeld en staat op de top van 340.2 een groene Minute [Y].

Bij een daadwerkelijk bullish vervolg is de groen [X] op 321.8 geplaatst maar in een vertraagde telling heeft de index nog ruimte tot ± 318 om deze later in tijd te plaatsen.