woensdag 25 juli 2018

DAX – Elliott Wave Update (25-07-2018)

Geen wijzigingen in het voorkeursscenario voor de #DAX.
Uitgangspunt is dat de opwaartse groene [x] nog steeds onderweg is. De interne structuur is inmiddels getransformeerd van een Double naar een Triple ZigZag (WXYXZ).

Voor dit scenario is het van belang dat de DAX de 12.779 opwaarts weet uit te nemen.

Wanneer de DAX – in plaats hiervan – onder de low op 12.473 duikt, lijkt de groene [x] te zijn geplaatst.