vrijdag 20 juli 2018

AEX – Elliott Wave Update (20-07-2018)

In het voorkeursscenario voor de #AEX is – dankzij het opwaarts uitnemen van de 563.75 – de groene [c] onderweg. Wanneer deze golf C dezelfde prijslengte gaat krijgen als de voorafgaande golf A dan ligt voor de index de 600 in het verschiet.

Interne structuur van de groene [c] oogt het meest als een zgn. Ending Diagonal. Belangrijk verschil met een normale impuls is de vele overlap in golfbewegingen.
Momenteel is van deze ED de paarse (i) in de maak. Zodra deze is afgerond mag de AEX weer neerwaarts voor de paarse (ii)

Rond de 573 ligt een belangrijke weerstand van de top van begin van dit jaar en van de top van eind mei. Interessant wordt was de AEX rond dat koersniveau gaat doen.