donderdag 1 november 2012

SPX – Elliott Wave Update (01-11) 
De #SPX vormt onder in de chart een lastig te ontwaren kluwen. Tenzij de SPX in rap tempo onder de 1403 duikt wordt in het voorkeursscenario uitgegaan van (tenminste) geplaatste rode Y.

Indien de SPX tevens de 1426.x weet te bereiken kan hieraan de zwarte Y worden toegevoegd.

Zie voor 'the bigger counts' de weekendupdate.