woensdag 7 november 2012

AEX – Elliott Wave Update (07-11)


 
De #AEX wist gisteren in rap tempo de neerwaartse beweging vanaf de 338.55 naar de 334.67 weer grotendeels terug te winnen. Bij een snelle doorbraak door de 338.55 wordt er van uitgegaan dat de zwarte W meer noordelijk wordt geplaatst waarbij verschillende fibo-projections de targetzone aanwijzen.

Bij een daling onder de 335.9 neemt de kans toe dat de zwarte W alsnog geplaatst is op de top van vrijdag. Een neerwaartse doorbraak door de 334.6 geeft bevestiging.
 
Voor de 'larger count' zie de weekendupate.