woensdag 11 november 2009

CycleTimingSystem

Eindelijk een handige tool in het bezit waarmee het CycleTimingSystem van Walter Bressert beter gevolgd kan worden. Het aantal kalender- en handelsdagen wordt nu door de indicator uitgerekend en daar houd ik van.

Zoals u weet (of wellicht ook niet) heeft Michael Ahrens het systeem waarmee hij periodiek in DFT de AEX analyseert gebaseerd op het CycleTimingSystem van Bressert. Recent nog heeft Ahrens in TKA in maar liefst zes artikelen uitgebreid aandacht besteed aan hoe hij het systeem toepast.
Daarnaast zijn op het net de nodige pdf-jes te vinden afkomstig van Bressert himself.
Reden genoeg om het CycleTimingSystem maar eens een tijdje te volgen.

De basis is simpel. Bressert gaat ervan uit dat elke cyclus van bodem tot bodem 20 bars bedraagt met een bandbreedte van 5. In de dagchart zijn dat dus 20 handelsdagen en in de weekchart 20 handelsweken (ca. 100 handelsdagen).

Een cyclusbodem is meestal te herkennen aan een RSI(2)-waarde onder de 10. Daarnaast moet voor het mooie ook de Double Stochastic (5,10) onder de 10 staan.


In het plaatje ziet u deze setup staan.
> De groene halve cirkels zijn de weekcycli (20 handelsweken/100 handelsdagen)
> De blauwe halve cirkels zijn de dagcycli (20 handelsdagen)
> Onder de koers ziet u de RSI(2). Deze houdt - net zoals een candle in de koersgrafiek - de Open/High/Low/Close vast. Hierdoor is altijd te zien welke waarde de RSI(2) heeft gehad. Dit is van belang bij het detecteren van een cyclusbodem.
> In de onderste sectie staat de Double Stochastic (afgekort de DSS), ingesteld op de periodes 5 en 10.

De laatste cyclusbodem is geplaatst op 3 november. Uitgaande van een normale cycluslengte van 20 zouden we hiermee eind november / begin december een volgende cyclusbodem mogen verwachten.
Aardig is dat deze te verwachten bodem tevens de bodem moeten worden uit de weekcyclus.

De indicatoren staan op deze instelling zwaar overbought. Wanneer u goed kijkt dan ziet u dat dit bepaald niet uitzonderlijk is. De indicatoren kunnen vaak dagenlang langs het plafond blijven schrapen. Tegen de trend in handelen omdat de indicatoren OB staan is dan ook niet slim. Eerst zal de koers zelf een aanwijzing moeten geven.

To be continued