zondag 27 september 2020

AEX – Technische Analyse (27-09-2020)

De AEX laat op weekbasis een verlies zien van bijna 10 indexpunten (– 1.8%). De slotstand is daarmee uitgekomen op 540.91. Maandag was de grote verliesdag; de rest van de week verbleef de index grotendeels binnen de ‘maandagrange’.
Het handelsvolume heeft de hele week boven het 50-daags gemiddelde gelegen maar is nog steeds aanmerkelijk lager dan in de maanden maart tot en met juni.

In de daggrafiek loopt de koers van linksboven naar rechtsonder. De meest simpele manier om een downtrend te herkennen.

De high op 559,99 wordt nu inderdaad in dit timeframe herkend als LowerHigh in een neerwaarts patroon van overwegend LH/LL. De low van afgelopen maandag (533.22) wordt inmiddels geregistreerd als EqualLow. Het bedoelde patroon (LH/LL) wordt hiermee in ieder geval onderbroken.

De vaker aangehaalde tradingrange is deze week weer aan de onderkant getest en heeft tot nu toe stand gehouden. De druk ligt echter nog steeds aan de onderkant.

De FTI (futures op de AEX) hebben afgelopen vrijdag nabeurs een stijging laten zien van ± 4 indexpunten. Wanneer de AEX deze stijging maandag meteen overneemt komt de neerwaartse trendlijn voor de zoveelste keer onder druk te staan.

Het opwaarts uitnemen van deze trendlijn is een bullish signal maar onvoldoende om de trend in dit timeframe te draaien. Hiervoor is – uitgaande van het huidige koersverloop – een koers nodig boven de 559.99.

Zoals ook in de vorige update vermeld ontstaat voor de bulls al wat lucht wanneer de AEX boven de 540 een HigherLow weet te vormen.


In de 1/4-daggrafiek wordt er uiteraard wat korter op de bal gespeeld.

In de grafiek is het SHS-patroon nog steeds te zien. Dit toont mooi hoe zowel de zgn. ‘best meeting price target’ als het oldschool-target (zie vorige update) zijn bereikt.

Helaas werd door de gap-down het entry-level overgeslagen maar dat is nu eenmaal ‘part of the game’.

In dit timeframe zijn afgelopen week een LowerLow en een LowerHigh geplaatst. Interessant wordt om te zien wat de AEX begin volgende week gaat doen met èn de trendlijn met de ‘steeper slope’ èn me het neerwaarts patroon van LH/LL.

Onder de 535.1 en vooral de 533.2 komt de onderkant van de tradingrange zwaar onder druk te staan. Boven de 550.8 ligt de weg technisch vrij naar de 560.