woensdag 19 december 2018

S&P500 / SPX – Elliott Wave Update (19-12-2018)


De SPX (S&P500) is sinds de vorige update ruim 100 indexpunten (± 4%) gedaald en houdt zich daarmee keurig aan het voorkeursscenario. Hierin is een neerwaartse rode (Y) onderweg met een normale ZigZag (ABC) als interne structuur.
Rond de 2.465 ligt een mooi fibocluster. Patroontechnisch is het welkom wanneer de SPX dit niveau opzoekt.

Zodra de rode (Y) is geplaatst mag de index weer noordwaarts waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van een dan te plaatsen tweede rode (X) en dus van een Triple ZigZag (WXYXZ)