donderdag 1 november 2018

AEX – Elliott Wave Update (01-11-2018)

De #AEX heeft de gapdown van vorige week volledig weten te sluiten (518.70) en daarmee zijn – zoals aangekondigd – de groene [c] en blauwe Y geplaatst.

Als uitzondering de telling in een kleiner timeframe.
Uitgangspunt is dat de tweede blauwe X van een Triple ZigZag (WXYXZ) onderweg is. Patroontechnisch is het wenselijk dat deze opwaartse correctie minimaal een paar handelsweken in beslag neemt.

Een interne groene [w] is in de maak met een normale ZigZag (ABC) als interne structuur. Zodra deze zijn afgerond mag de AEX weer een stukje zuidwaarts voor de groene [x].

Mocht de AEX weer een daling laten zien tot onder de 505.50 dan komt deze korte termijn telling onder druk te staan.