zaterdag 7 oktober 2017

DAX – Elliott Wave LT-scenario (week 40-2017)

Het lange termijn EW-scenario voor de #DAX gaat uit van een opwaartse Triple ZigZag (de zwarte WXYXZ). Hiervan moet alleen de zwarte Primary Z nog afgerond worden.
De DAX heeft daarbij de (zeer ruime) targetzone 12.700 / 16.150 weten te bereiken en daarmee is de validiteit van dit scenario nadrukkelijk bevestigd.

Interne structuur van de zwarte Z is een rode Intermediate Double ZigZag (WXY). In het voorkeursscenario is de opwaartse rode golf (W) afgerond en datzelfde geldt inmiddels voor de neerwaartse rode (X).
Momenteel is de opwaartse rode (Y) onderweg. Zodra deze is afgerond dan moet een neerwaartse correctie duidelijk maken of ook de zwarte Z is geplaatst of dat de rode Double ZigZag transformeert in een Triple ZigZag.

Wanneer wordt ingezoomd op de opwaartse beweging vanaf de zwarte X (8.700) dan is te zien dat de rode (W) eind juni is afgerond op een indexstand van 12.952. De in een eerdere update aangehaalde blauwe interne Double ZigZag is hier verantwoordelijk voor.
De rode (X) en dus de neerwaartse correctie heeft relatief weinig tijd in beslag genomen en is afgerond op 11.869.

De opwaartse beweging vanaf de genoemde 11.869 moet leiden tot de plaatsing van een rode (Y). De DAX bouwt momenteel – uitgaande van een normale ZigZag als interne structuur (ABC) – aan een blauwe A. Het opwaarts uitnemen van de eerder genoemde pivothigh op 12.952 is een bevestiging.

Zodra deze blauwe A is afgerond dan mag een neerwaartse correctie verwacht worden voor de blauwe B.