woensdag 19 april 2017

AEX – Elliott Wave Update (19-04)


In het voorkeursscenario voor de #AEX heeft het er steeds meer de schijn van dat èn de paarse (v) èn de groene [c] èn dus ook de blauwe Y zijn geplaatst. Een verdere bevestiging met koersen onder de respectievelijk 509.52 en 506.23 moet nog plaats vinden.

Indien de index in plaats daarvan de 516.9 en vooral de 518.9 opwaarts weet uit te nemen dan dient rekening gehouden te worden met een afronding van de paarse (v) op nog hogere regionen.


Loyaliteit aan een voorkeursscenario – ook al heeft dat zoals nu zeer lange tijd uitstekend dienst gedaan – is een absolute doodzonde.

Indien de AEX de reis zuidwaarts voortzet dan wordt in eerste instantie doorgeschakeld naar een voor de korte termijn wat minder bearish scenario. In deze count is een groene Triple ZigZag onderweg maar dat is dus mogelijk van latere orde.

Het lange termijn scenario voor de AEX is 'achter het plaatje' aan de rechterkant van deze blog te vinden.