zondag 10 januari 2016

AEX – Elliott Wave (08-01)

De daling van afgelopen week in de #AEX past prima in het voorkeursscenario. Patroontechnisch hebben zich dan ook weinig tot geen verrassingen voorgedaan.
Voor dit moment is het de vraag of de eerste fase van de daling bijna is afgerond of dat de index alweer is begonnen aan de tweede fase van de daling.

In het scenario hierboven moet de zwarte golf C met een rode golf [5] worden afgerond. Zodra de zwarte C is geplaatst mag de AEX weer noordwaarts voor de paarse (X).

In de concurrerende telling is de zwarte ZigZag (ABC) afgerond en is daarmee ook de paarse Minuette (W) geplaatst. Inmiddels geldt hetzelfde voor de paarse (X). Logisch gevolg is dat daarmee de neerwaartse paarse (Y) onderweg is.