dinsdag 16 juni 2015

#AEX versus Car-Index

Vandaag is in verschillende media te lezen dat de #autoverkoop in de EU afzwakt. Het groeitempo is het laagste sinds november 2013 en nadert het 0-punt.
Vergelijken we de Automobiel-Index met de AEX dan valt op dat de eerstgenoemde halverwege maart topte en vervolgens begin april een LowerHigh plaatste. De AEX herhaalde dit patroon maar dan in een later stadium. Begin mei topte de AEX om vervolgens eind mei een LowerHigh te produceren.