dinsdag 6 november 2012

AEX – Elliott Wave Update (06-11)De #AEX heeft de stijging vanaf de 325.3 voor nog geen 0.382 gecorrigeerd maar ondanks dat wordt voorlopig uitgegaan van een geplaatste zwarte W waarbij momenteel de zwarte X onderweg is. Deze mag zonder problemen voor het scenario naar de 330.3.

Wanneer de AEX in snel tempo de 337.1 opwaarts uitneemt dan moet rekening gehouden worden met een geplaatste zwarte X, dan wel een correctie van kleinere gradatie waarbij de zwarte W later wordt geplaatst.

‘The bigger picture’ in de weekendupate.