woensdag 31 oktober 2012

Goud – TA-beeld (31-10)In de daggrafiek heeft #Goud een neerwaartse correctie laten zien van ± 0.382 fibo. In het in eerdere updates getoonde Cup with Handle-patroon uit de weekgrafiek, zou dit de Handle moeten zijn maar gelet op het patroon van LL/LH is deze conclusie in dit timeframe nog niet te trekken.


In de 4h-chart doet Goud weliswaar een tot nu toe geslaagde poging de downtrend te keren door na een EqualLow een HigherLow te plaatsen en nu de LowerHigh op 1717.x opwaarts uit te nemen.  

Goud dient nu simpelweg boven de 1699 te blijven om te kunnen spreken van een afgeronde Handle. Vaart noordwaarts maken is de volgende stap.