zondag 14 oktober 2012

Goud – TA-beeld (14-10)In de weekgrafiek laat goud een stevige rode candle zien. In het Cup with Handle-patroon uit de vorige goud-update mag dit als eerste aanzet gezien worden om ‘het kopje van een oortje’ te voorzien.
 
 
In de daggrafiek zou dit dan moeten leiden tot een Flag waarbij goud nog best wat verder zuidwaarts mag. 

 
In de 4h-chart is het vorige SHS-patroon niet veel verder gekomen dan halverwege de zgn. ‘meeting price target’.

Inmiddels heeft Goud een nieuw SHS-patroon gevormd waarbij vrijdag de neklijn is doorbroken. De target ligt hier op ± 1737.