zaterdag 13 oktober 2012

#AEX – Elliott Wave WeekendUpdate (week 41)Het lange termijn scenario voor de AEX blijft uitgaan van een nog opwaarts te plaatsen rode Intermediate (X). Pas wanneer de AEX een impulsieve daling laat zien kan deze (X) geplaatst zijn op de top op de 340.22. Zolang daar nog geen sprake van is wordt uitgegaan van een opwaarts vervolg. 


In het bearsceanrio heeft de AEX op de 340.22 een groene Minute [W] geplaatst en is nu de groene [X] onderweg. Ideaal koersdoel ligt op de 314.5 maar iedere koers onder de 321.83 volstaat.

Impulsief onder de 303.x duidt op een meer bearish sceanrio.
 
 
In de bullish count is – na een groene Minute [Y] op 340.22 – ook de groene [X] reeds geplaatst. De AEX moet in dit scenario de neerwaartse trendlijn snel uitnemen en zo ook de laatste high op 332.9.