dinsdag 22 januari 2019

AEX – Elliott Wave Update (22-01-2019)


In het voorkeursscenario voor de AEX is de neerwaartse rode X nog steeds onderweg. Interne structuur is een zgn. Triple ZigZag (WXYXZ). Zoals al aangekondigd in de vorige updates is dankzij de hogere indexwaarde dan de 503.5 doorgeschakeld naar een synchroon lopend scenario. Hierin is sprake van een enigszins vertraagde telling van de blauwe Triple ZigZag.

Eind december is van deze blauw de Y geplaatst en momenteel is de tweede blauwe X onderweg. Zodra de blauwe X is afgerond mag de AEX in dit scenario weer een daling laten zien die uiteindelijk de lows uit december moet uitnemen.

Wanneer de AEX echter besluit de 521 opwaarts uit te nemen dan krijgt dit scenario concurrentie van een alternatief met meer bullish potentieel.