zondag 21 oktober 2012

#SPX – Elliott Wave WeekendUpdate (week 42)


 
In het lange termijn scenario voor de #SPX wordt uitgegaan van een nog te plaatsen Primary [B] met een interne rode Intermediate Triple ZigZag als interne structuur. Hiervan moet alleen de rode (Z) nog geplaatst worden.

Ook deze rode (Z) kent een Triple ZigZag als interne structuur. Hiervan is de blauwe X op 1266.7 geplaatst.
 

In de daggrafiek de beweging vanaf de blauwe Minor X op 1266.7.

De opwaartse blauwe Z heeft tot nu toe een Doubele ZigZag als interne structuur. Uitgangspunt is dat deze DZZ transformeert in een Triple ZigZag.

De 1474.5 is geoormerkt als groene Minute [Y]. Vanaf dit niveau is onduidelijk in welke gradatie de whipsaw gelabeld moet worden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de groene [X] nog geplaatst moet worden.

Pas bij een koers in de zone 1345/1385 moet in dit scenario geleidelijk aan rekening gehouden worden met een geplaatste blauwe Z op 1474.5.