zaterdag 27 oktober 2012

AEX – Elliott Wave WeekendUpdate (week 43)


Het LT-scenario voor de #AEX gaat uit van een nog opwaarts te plaatsen rode Intermediate (X). Pas wanneer de AEX een impulsieve daling laat zien en daarmee onder de ± 300 duikt, kan deze (X) als geplaatst beschouwd worden. Zolang dat niet het geval is wordt voor de LT uitgegaan van een opwaarts vervolg.


De bekende 2 – al weer weken lang synchroon lopende - scenario’s voor de MLT.

In het scenario hierboven heeft de AEX op de top op 340.2 een groene Minute [W] geplaatst en mag de neerwaartse groen [x] zonder problemen terug naar de 303.x. Wanneer dit ‘in gestrekte draf’ gebeurt duidt dit echter op een impuls dus mocht dit koersniveau bezocht worden dan graag in een correctief patroon.


In de ‘bullvariant’ is de beweging vanaf de blauwe X (281) sneller gelabeld en staat op de top van 340.2 een groene Minute [Y].

Bij een daadwerkelijk bullish vervolg is de groen [X] op 321.8 geplaatst maar in een vertraagde telling heeft de index nog ruimte tot ± 318 om deze later in tijd te plaatsen.